تاریخی

بابات کیه؟

4.1
فصل 47 دسامبر 14، 2021
فصل 46 دسامبر 14، 2021

گلخانه سرد

3
فصل 16 دسامبر 1، 2021
فصل 15 دسامبر 1، 2021

مسیر زهره

3.7
فصل 12 ژوئیه 30، 2021
فصل 11 ژوئیه 30، 2021

ولیعهد

3.4
فصل 82 ژوئیه 19، 2021
فصل 81 ژوئیه 19، 2021

گوران

0
52 [پایان] ژوئن 26، 2021
51 ژوئن 26، 2021

Gosu (استاد)

0
208 ژوئن 26، 2021
207 ژوئن 26، 2021

قله رزمی

0
862 ژوئن 25، 2021
861 ژوئن 25، 2021

نقاش شب

4.6
فصل 44 پایان فصل 1 ژانویه 16، 2021
فصل 43 ژانویه 16، 2021

شام با شمع قاتل لوئیلین

4.1
فصل 11 دسامبر 30، 2020
فصل 10 دسامبر 30، 2020

پادشاه ساز

4.7
فصل 3 دسامبر 23، 2020
فصل 2 دسامبر 23، 2020

Tearmoon Story Story

0
فصل 8 ژوئن 14، 2020
فصل 7 ژوئن 14، 2020
نمایش دکمه ها
پنهان کردن دکمه ها